Interviews/artikelen

Interviews/artikelen

 • Distelbrink, M., Mehraz, A. en Aarts, W. (2013). Migrantenouders beter ondersteund. TSG, jaargang 91 nr 7, Praktijk, p. 378-380.
 • Kenniscoproductie voor de grote maatschappelijke vraagstukken, Publicatie Wouter Boon en Edwin Horlings (red.) Rathenau Instituut. In deze publicatie ook een interview van Yvonne Zonderop met Trees Pels over Kennis vanuit de praktijk, ervaringen met de multidisciplinaire Kenniswerkplaats Tienplus in Amsterdam. Zie Rathenau Instituut
 • Pels, T. (2012). Diversiteit en de pedagogische functie van het onderwijs. Pedagogiek, 32(2), 180-196.
 • Pels, T., & Distelbrink, M. (2012). Vaderschap in de literatuur. In T. Pels, S. Ketner, & P. Naber (red)., Een vader is meer dan 100 meesters: Versterken van vaderschap in Amsterdam (Kenniswerkplaats Tienplus) (pp. 23-24). Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • Pedagogische ondersteuning en de spilfunctie van het CJG. Artikel Marjolijn Distelbrink en Trees Pels, Pedagogiek 32e jaargang nummer 1, 2012. Nederlandse Gemeenten hebben de taak ouders en jeugdigen te bereiken met laagdrempelige opvoed- en opgroeisteun. Wat zijn uitdagingen die ze daarbij tegenkomen? Hoe ontwikkelt zich het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), dat hierin een centrale rol dient te spelen? Lees het artikel in Pedagogiek.
 • Column Trees Pels - Column van Trees Pels in de Nieuwsbrief SO&T Kwaliteit in opvoeden en opgroeien, nummer 3, jaargang 2, 2011
 • ‘Ik hoop dat het normaler wordt om over opvoeding te praten’ - Interview met Cecile Winkelman van SO&T met kenniscentrum Mikado over de implementatie van en ervaringen met het opvoedprogramma Triple P tot nu toe.
 •  'Goed Zwart' - Interview met Berend Meijer, directeur van het Comenius College, in het tijdschrift SBM, maandblad van de Besturenraad.
 • Naber, P.M. & L. van Lier (2012). Vrijwillige inzet of jeugdparticipatie? In: H. Jumelet & J. Wenink (red.), Eigen kracht centraal? Opvoeden en opgroeien in Nederland in de 21ste eeuw. Essays over versterking van de sociaal pedagogische omgeving van jeugdigen, pp. 251-257. Den Haag: ZonMw.
 • Pels, T., & Boutellier, H. (2012). Pedagogisch beleid met ruimte voor zelfsturing. In: H. Jumelet & J. Wenink (red.), Eigen kracht centraal? Opvoeden en opgroeien in Nederland in de 21ste eeuw. Essays over versterking van de sociaal pedagogische omgeving van jeugdigen, pp. 59-72. Den Haag: ZonMw.
 • Pedagogische ondersteuning en de spilfunctie van het CJGArtikel Marjolijn Distelbrink en Trees Pels, Pedagogiek 32e jaargang nummer 1, 2012. Nederlandse Gemeenten hebben de taak ouders en jeugdigen te bereiken met laagdrempelige opvoed- en opgroeisteun. Hoe ontwikkelt zich het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), dat hierin een centrale rol dient te spelen? Lees het artikel in Pedagogiek.
 • Divers, juni 2012. Slotpublicatie van het ZonMw-programma Diversiteit in het Jeugdbeleid. Nummer boordevol informatie over voorbeelden en inspiratie van intercultureel vakmanschap, Interviews met Trees Pels, Marjan de Gruijter en Marjolijn Distelbrink over de Kenniswerkplaats Tienplus, en heel veel lezenswaardigs over praktijk, onderzoek, beleid en onderwijs, migrantenorganisaties en jeugdsector. Kosteloos te bestellen via www.zonmw.nl/publicaties. Download het nummer DIVERS (pdf)
 • Pedagogische ondersteuning en de spilfunctie van het CJG
 • Column Trees Pels - Column van Trees Pels in de Nieuwsbrief SO&T Kwaliteit in opvoeden en opgroeien, nummer 3, jaargang 2, 2011
 • Pels, T., & Distelbrink, M. (2012). Vaderschap in de literatuur. In T. Pels, S. Ketner, & P. Naber (red)., Een vader is meer dan 100 meesters: Versterken van vaderschap in Amsterdam (Kenniswerkplaats Tienplus) (pp. 23-24). Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.Pels, T., & Distelbrink, M. (2012). Vaderschap in de literatuur. In T. Pels, S. Ketner, & P. Naber (red)., Een vader is meer dan 100 meesters: Versterken van vaderschap in Amsterdam (Kenniswerkplaats Tienplus) (pp. 23-24). Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 •  Distelbrink, M., & Ketner, S. (2011). Vaderschap is geen playstation: Vaderschap versterken bij Afro-Caribische mannen. Pedagogiek, 31(1), 53-67.
 • ‘Ik hoop dat het normaler wordt om over opvoeding te praten’ - Interview met Cecile Winkelman van SO&T met kenniscentrum Mikado over de implementatie van en ervaringen met het opvoedprogramma Triple P tot nu toe.
 • 'Goed Zwart' - Interview met Berend Meijer, directeur van het Comenius College, in het tijdschrift SBM, maandblad van de Besturenraad.