Nieuwsbrief december 2011

Vierde e-letter Kenniswerkplaats Tienplus

Veel migrantenouders met tieners ervaren een afstand tot de opvoedvoorzieningen in Amsterdam. De Kenniswerkplaats Tienplus is een samenwerkingsverband tussen kennis, beleid en instellingen dat het bereik en de effectiviteit van (opvoedings)ondersteuning voor die groep wil verbeteren.

In deze vierde digitale nieuwsbrief van de Amsterdamse Kenniswerkplaats Tienplus: