Nieuwsbrief mei 2010

Eerste e-letter Kenniswerkplaast Tienplus

Amsterdam kent diverse voorzieningen voor jeugd en gezin. Mensen van niet-westerse afkomst maken daar nog weinig gebruik van, terwijl juist onder hen de behoefte aan steun en hulp groot is. Voor structurele oplossingen van dit hardnekkige probleem werken sinds kort kennisinstituten, beleid, praktijk, zelforganisaties, en ouders en jeugd zelf, in verschillende steden en regio's samen in academische werkplaatsen.

In deze eerste digitale nieuwsbrief van de Amsterdamse werkplaats, de Kenniswerkplaats Tienplus:
Laatste nieuws over de verschillende deelprojecten.
Interview met Achmed Ahmed el Aslouni, OKC-manager Slotervaart.
Column Trees pels, projectleider Kenniswerkplaats Tienplus.
Agenda met interessante bijeenkomsten.

Wij wensen u veel leesplezier toe!
Zie ook: www.kenniswerkplaats-tienplus.nl